Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/30/EB 2000 m. birželio 6 d. dėl Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose