2001 m. vasario 28 d. EEE Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 17/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo X priedą (Audiovizualinės paslaugos) ir XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)