2008 m. gruodžio 10 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis.#Thérèse Nicole Thoss prieš Europos Bendrijų Audito Rūmus.#Byla F-46/08. 2008 m. gruodžio 10 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis.