Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte sociálnych a solidárnych podnikov (2016/2237(INL))