Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonė „Pasiūlymas dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis““ (COM(2016) 740 final)