2000 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2734/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1627/89 dėl galvijienos supirkimo konkurso tvarka, nukrypstantis arba iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 562/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl jautienos supirkimo