2001 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Komisijos darbo tvarkos taisykles (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 3714)