2015 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.#Minister Finansów prieš Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.#Naczelny Sąd Administracyjny prašymas priimti prejudicinį sprendimą.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema – Nekilnojamojo turto nuoma – Elektros energijos, šilumos ir vandens tiekimas bei šiukšlių išvežimas – Nuomotojo ir šių prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų sutartys – Nuomininkui atlikti prekių tiekimai ar paslaugų teikimai, laikomi atliktais nuomotojo – Su nuoma susiję mokesčiai – Apmokestinamosios vertės nustatymas – Galimybė įtraukti su nuoma susijusius mokesčius į nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę – Sandoris, kurį sudaro vienas teikimas ar keli savarankiški prekių tiekimai ar paslaugų teikimai.#Byla C-42/14. 2015 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas