2002 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas.