Sujungtos bylos F-69/07 ir F-60/08: 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje O prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnis Darbo vietos stabilumas — Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 100 straipsnis — Medicininė išlyga — EB 39 straipsnis — Laisvas darbuotojų judėjimas)