2001 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos sprendimas, pateikiantis specialias taisykles, taikomas galvijų, perkeltų į vasaros ganyklas kalnuose, judėjimui (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2551)tekstas svarbus EEE