Generalinio advokato Alber išvada, pateikta 2000 m. birželio 6 d.