/* */

2007 08 10 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4762 - AUTOGRILL / ALPHA AIRPORTS GROUP) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)