Komisijos sprendimas 1984 m. liepos 19 d. nustatantis galvijų registravimo kilmės knygose kriterijus (84/419/EEB)