2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2345/2002, dėl protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį indėlį laikotarpiui nuo 2002 m. rugpjūčio 3 d. iki 2004 m. rugpjūčio 2 d., kaip nurodyta Susitarime dėl žvejybos už Angolos ribų tarp Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Respublikos Vyriausybės, sudarymo