2003 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.