Klausimas raštu E-6170/07 pateikė Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Tekstilės ir drabužių pramonės padėtis Portugalijoje