Kommissionens beslutning af 16. juli 2007 om ændring af beslutning 2006/140/EF for så vidt angår særlig finansiel støtte fra Fællesskabet for 2007 i forbindelse med undersøgelsen af TSE-resistente PrP-gener hos geder i Cypern (meddelt under nummer K(2007) 3369) (Kun den græske udgave er autentisk) (2007/507/EF)