Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2771/1999 1999 m. gruodžio 16 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje