Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 163/2007 van 7 december 2007 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst