2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, patvirtinantis programą, susijusią su Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės (2001-2005 m.)