Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 103 „Dėl laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“