2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 739/2008, kuriuo uždraudžiama su bet kurios valstybės narės, išskyrus Ispaniją, Prancūziją, Airiją ir Jungtinę Karalystę, vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti raudonpelekius pagelus TJTT VI, VII ir VIII zonose (Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai)