2003 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 830/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2659/94 dėl išsamių privataus saugojimo pagalbos skyrimo už Grana padano, Parmigiano-Reggiano ir Provolone sūrius taisyklių