Bizottsági szolgálati munkadokumentum amely a következő dokumentumot kíséri: a Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES): Az űrkomponenssel kapcsolatos kihívások és következő lépések - A hatásvizsgálat összefoglalása {COM(2009) 589 végleges} {SEC(2009) 1439} {SEC(2009) 1440}