Schemų, susijusių su parama garso ir vaizdo kūrinių gamybai ir parama filmų gamybos bendrovėms, galiojimo pratęsimas iki 2009 m. sausio 1 d. — ELPA priežiūros institucija neprieštarauja šiai valstybės pagalbos priemonei