Byla C-405/07 P 2008 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Nyderlandų Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — EB 95 straipsnio 5 dalis — Direktyva 98/69/EB — Priemonės, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą motorinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis — Nacionalinė nukrypti leidžianti nuostata, kuria siekiama iš anksto sumažinti Bendrijos nustatytas tam tikrų naujų dyzelinius variklius turinčių transporto priemonių išmetamų kietųjų dalelių ribines vertes — Komisijos neatsižvelgimas — Būdinga problema — Rūpestingumo pareiga ir pareiga motyvuoti)