Εγγραφο εργασιας των υπηρεσιων της Επιτροπης - Πρόταση Απόφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) - Εκτενής περιληψη εκτιμησης αντικτυπου {COM(2007) 797 final} {SEC(2007) 1661}