Klausimas raštu E-3904/07 pateikė Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Karvelių lenktynės Europos Sąjungoje