TITJUR Putterie-De-Beukelaer prieš Komisiją 2009 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas. # Françoise Putterie-De-Beukelaer prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas. # Byla F-1/09.