Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija#DEKLARACIJOS Tarpvyriausybinės konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, pasirašytą 2007 m. gruodžio 13 d., prie Baigiamojo akto pridėtos deklaracijos#A. - DEKLARACIJOS DĖL SUTARČIŲ NUOSTATŲ#21. - Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimo srityse