kohtuasi C-80/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 4. veebruaril 2019 — E. E.