Europos centrinio banko rekomendacija 1998 m. liepos 7 d. dėl euro banknotų tam tikrų nuostatų, pakeistų 1999 m. rugpjūčio 26 d. (ECB/1999/3) (1999/656/EB)