2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) sprendimas. # Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Dviejų vaizdinių Bendrijos prekių ženklų OFFSHORE LEGENDS (vieno - juodai balto, kito - mėlyno, juodo ir žalio) paraiška - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas OFFSHORE 1 - Santykiniai atmetimo pagrindai - Galimybė supainioti - Prekių ir žymenų panašumas - Prašymo pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymą nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys, skaitomos kartu su Reglamento (EB) Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktu (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys bei Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas). # Byla T-180/07. TITJUR Promomadrid prieš OHMI (MADRIDEXPORTA)