Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2024/2006 tat- 22 ta’ Diċembru 2006 li jfassal miżuri tranżitorji li jidderogaw mir-Regolament (KE) Nru 2076/2002 u d-Deċiżjonijiet 1998/270/KEE, 2002/928/EC, 2003/308/KE, 2004/129/KE, 2004/141/KE, 2004/247/KE, 2004/248/KE, 2005/303/KE u 2005/864/KE (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)