2008 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 209/2008 dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) kaip pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)