2009 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 942/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma