2. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2005 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C6-0393/2006 - 2006/2160(DEC))