2017 m. vasario 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2017, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2018/1736]