2001 m. vasario 26 d. Tarybos bendroji pozicija iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojančių priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusius asmenis, taikymo ir panaikinanti Bendrąją poziciją 98/725/BUSP