Rettens kendelse (Syvende Afdeling) af 24. juni 2015 Rettens kendelse (Syvende Afdeling) af 24. juni 2015.#Wm. Wrigley Jr. Company mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).#EF-varemærker – ansøgning om EF-figurmærket Extra – absolut registreringshindring – manglende fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 – sagen åbenbart ugrundet.#Sag T-553/14.