Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1964/2001, 8. oktoober 2001, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2166/83, millega kehtestatakse Šotimaa põhjaosa püügipiirkonnas (Shetland area) kalastamise litsentsisüsteem