Vec C-207/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. decembra 2009 — Európska komisia/Slovenská republika