2000 m. spalio 9 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2238/2000 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių