2009/204/EB: 2008 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų sąskaitų uždarymo