2009/798/EB,Euratomas: 2009 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nyderlandams atstovaujančio nario skyrimo