2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas, kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto