Klausimas raštu E-5319/08 pateikė Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Europos Sąjungos Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimas Brandenburge ir Berlyne.