Klausimas raštu E-0125/07 pateikė Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisijai. Rasizmas ir islamofobija