2003 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2003/276/BUSP dėl Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimo dėl Europos Sąjungos indėlio naikinant mažųjų ginklų ir lengvosios ginkluotės šaudmenis Albanijoje